"GEO ZEMIA" Ltd.

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"GEO ZEMIA" Ltd. - geodetic.science"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

   
   
 

тропически паяк със своята паяжина "хванат" отблизо

част от тропическата гора

гора в тропиците на Австралия

река на тропиците с жив крокодил на брега

дъждовната тропическа гора

гората, гледана от висока кула

лианите около дърветата на тропиците

типична тропическа растителност в Австралия

зелени, свежи, високи дървета, търсещи светлина

в част от гората е тъмно

със светкавица в гората - през деня

близко до океана, на брега

високо дърво с особена форма

интересни дървесни форми

корените на дървото до океана

високите тропически дървета в Австралия

тук всичко е влажно, свежо и зелено

река тече ниско долу

високите стъбла на дърветата

Copyright ©2020 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД. All Rights Reserved.