"GEO ZEMIA" Ltd.

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"GEO ZEMIA" Ltd. - geodetic.science"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

   
   
 

кактусовата градина на летището в Сингапур

жегата е огромна - виреят кактуси

зеленото се прелива в различни тонове

множество красиви растителни видове

флората на летището на Сингапур

красиви растителни видове

растителен свят в Сингапур

всичко е свежо, чисто и красиво

Copyright ©2020 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД. All Rights Reserved.