"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.еюиздаване на скици и схеми - услуги по смисъла на чл. 56 от ЗКИР"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 

 
 

Презентацията на "ГЕО ЗЕМЯ" ООД

На Конгреса на FIG в Сидни бе представена статия на тема
"Some Studies on the Quality of GNSS Determinations Under Specific Conditions" -
"Някои изследвания на качеството на GNSS определенията при специфични условия".

Повече информация на www.геодезия.ею

Copyright ©2020 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД. All Rights Reserved.